Praktisk hjälp i vardagen

Anlita oss när ni vill åstadkomma en förändring och behöver strategisk och/eller praktisk hjälp för att utveckla och öka kundfokus i er verksamhet. 
Vi följer det dagliga arbetet och identifierar utvecklingsmöjligheter kopplat till:

  • Customer Journey 
  • Touchpoints 
  • Customer Experience 

Tillsammans med er anayserar vi resultatet och tar fram en handlingspIan för utvecklingsarbetet. Vi stöttar vid behov även direkt i den operativa verksamheten, med inspiration, praktisk vägledning och uppföljning. 

 

Bildbeskrivning