Målsättningen med våra föreläsningar är att inspirera och skapa insikt om vad kundfokus är, varför det behövs och hur framgångsrika företag i varierande branscher ser på arbetet för och med kunden i fokus. 

Hur lyckas man sätta kunden i fokus – på riktigt? 

Vad innebär kundfokus och vilken betydelse har det egentligen? 


I en inspirerande föreläsning tar vi avstamp i våra enga erfarenheter från ledning, försäljning och marknadsföring i tjänsteintensiva branscher, där kundupplevelsen länge haft en avgörande roll.


Vi delar också med oss av berättelser ur vår bok "Kundfokus – skapa kundvärde och hållbara resultat" (Liber 2017), där företagsledare från olika branscher intervjuats kring utmaningar och möjligheter i förhållande till sina kunder. Hur arbetar man för att skapa största möjliga värde för sina kunder? Vilka utmaningar och möjligheter finns i förhållande kunderna och deras upplevelse? Finns det gemensamma nycklar till hållbar framgång och hur ser framtidens kundmöten ut?


Föreläsningen kan anpassas efter målgrupp och hållas för att inspirera och väcka tankar hos alla i verksamheten, en specifik personalgrupp/avdelning eller chefsgrupper som ska driva utvecklingsarbetet och leda medarbetare i resan mot ökat kundfokus. 


I tillägg till föreläsningen håller vi gärna en workshop, som ger möjlighet till tankeutbyte och lägger grund för det egna arbetet framåt.


Boka en inspirerande föreläsning som väcker tankar kring hur vi möter och bemöter kunderna och deras behov!Bildbeskrivning