Rusta för framtiden genom kompetenshöjning! 


Företagsanpassade kurser

Vi erbjuder kurser för ökad kundorientering och välkomnande bemötande. Målet är att öka förståelsen för kundfokus och vilken skillnad du som individ kan göra för kundupplevelsen. Att se sin roll i förhållande till kunden, oavsett om du har dagliga kundmöten eller arbetar i en mer stöttande funktion. Kurstillfällena är fyllda med exempel och övningar, med ambition att skapa interaktion och diskussion, vilket i sin tur leder till insikt och ger energi för arbetet "på hemmaplan".


Öppna kurser i samarbete med Företagsuniversitetet

"Professionellt bemötande 

- ett välkomnande som stärker företagets varumärke"

Kursen "Professionellt bemötande" vänder sig till dig som har kundkontakter och som vill utveckla ett professionellt och välkomnande bemötande som stärker verksamhet och varumärke. Du får nya perspektiv, praktiska kunskaper och verktyg för att skapa positiva kundupplevelser. Du får också chansen att utbyta erfarenheter över branschgränser och ta del av andras utmaningar och "best practice".

Kommande tillfälle: 30 maj 2018


 

Företagsuniversitetet är ett av Sveriges ledande utbildningsföretag och erbjuder öppna kurser, företagsinterna utbildningar och temakonferenser.

Bildbeskrivning
Bildbeskrivning
Bildbeskrivning