"Vi har kunden i fokus” kan tyckas vara en sliten klyscha. Men vad innebär egentligen kundfokus? Hur skapar man en kundfokuserad verksamhet "på riktigt" och vilka är fördelarna med en sådan?


Att arbeta uttalat och genomtänkt med kundfokus ser vi som ett vägval för hur man förhåller sig till sina kunder – en vilja att komma nära dem, förstå dem och därigenom bättre kunna identifiera behov och lösa deras problem.


I en verksamhet innebär det att i alla lägen tänka ur kundens perspektiv – att i varje beslut och i varje handling, strategiskt såväl som operativt, reflektera över hur det man gör påverkar kunden. Att tänka utifrån och in i stället för tvärtom. Att följa en genomtänkt strategi och tillämpa ett förhållningsätt till kunden och kundupplevelsen som genomsyrar hela verksamheten. ”På riktigt” innebär för oss att man har ett genuint intresse för kunden och att verksamhetens drivkraft ligger i att hjälpa och serva kunden, snarare än att leverera en vara eller en tjänst. 


Kundinsikt, kundvärde och kundupplevelse - tillsammans skapar de grunden för verkligt kundfokus.Bildbeskrivning